ศาลยุติธรรม เปิดสอบบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจําปี พ.ศ. 2561 (สนามเล็ก) ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 มีนาคม 2561


ตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
ผู้ช่วยผู้พิพากษา
ตามเกณฑ์สอบผ่าน
• โปรดอ่านรายละเอียดในเว็บ
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สถานที่สมัคร วิธีการรับสมัคร
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์สำนักงานคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 1,030 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ https://ojc.job.thai.com/
ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดที่เป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.