สำนักงาน ก.พ. ประกาศวันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบในการเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) รอบปกติ ประจำปี 2561

สำนักงาน ก.พ. ประกาศวันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และให้ผู้เข้าสอบพิมพ์บัตรประจำตัวสอบในการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) รอบปกติ ประจำปี พ.ศ. 2561


** อัพโหลดรูปถ่ายภายใน 10 กรกฎาคม 2561 มิเช่นนั้นจะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ คลิกที่นี่เพื่ออัพโหลดรูปถ่าย   • 4 สิ่งที่ต้องพกไปในวันสอบ ห้ามลืมมเด็ดขาด!!!

1) บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
2) บัตรประจำตัวสอบที่พิมพ์จากเว็บรับสมัครของ ก.พ.
3) ดินสอดำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2B (นำติดไปสำรองสัก 2 แท่ง) และยางลบดินสอ
4) ปากกาน้ำเงิน


  • สิ่งต้องห้ามนำเข้าห้องสอบเด็ดขาด หากฝ่าฝืน!อาจจะถูกตัดสิทธิในการสอบเข้ารับราชการ และถูกดำเนินคดี

1) ตำรา/หนังสือเรียน
2) เครื่องคำนวณ
3) เครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร ฯลฯ


  • กรณีดังต่อไปนี้ ถือเป็นความบกพร่องของแต่ละบุคคล จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ โปรดระมัดระวัง

1) อัพโหลดรูปถ่ายไม่ตรงกับตนเอง หรืออัพโหลดรูปถ่ายผู้อื่นบนบัตรประจำตัวสอบของตน หรืออัพโหลดรูปถ่ายผิด ก่อนอัพโหลดรูปถ่าย โปรดตรวจสอบให้ดี
2) ไม่อัพโหลดรูปถ่าย หรืออัพโหลดไม่ได้ จะไม่สามารถพิมพ์ใบประจำตัวสอบได้


เมื่อเข้าใจแล้วก็อย่าลืมซ่ะล่ะ^^

คลิกตรวจสอบสถานที่สอบของท่าน

No comments

Powered by Blogger.