สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุรับราชการ จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561


ตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
เภสัชกรปฏิบัติการ
 9 อัตรา
• ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สถานที่สมัคร วิธีการรับสมัคร
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ https://fda.thaijobjob.com/ ในวันที่ 29 มีนาคม 2561
ตั้งแต่วันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดที่เป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.