กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2561


ตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
2 อัตรา
3 อัตรา
• ต้องผ่าน ก.พ.
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สถานที่สมัคร วิธีการรับสมัคร
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์กรมควบคุมมลพิษ ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ https://pcd.job.thai.com/ ในวันที่ 16 มีนาคม 2561
ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดที่เป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.