สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 2 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่ 9 - 30 มีนาคม 2561


ตำแหน่ง
จำนวน
คุณสมบัติเบื้องต้น
นิติกรปฏิบัติการ
2 อัตรา
• ต้องผ่าน ก.พ.
ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html


วิธีการรับสมัคร สถานที่และระเบียบการสอบ
วันที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com/ ในวันที่ 12 เม.ย. 61
ตั้งแต่ 9 – 30 มี.ค. 61 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.