กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่ 12 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561


ตำแหน่ง
จำนวน
คุณสมบัติเบื้องต้น
1. นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
2. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ(ป.ตรี)
3. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ(ป.โท)
2 อัตรา
13 อัตรา
1 อัตรา
• ต้องผ่าน ก.พ.
• บรรจุต่างจังหวัด
ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html


วิธีการรับสมัคร สถานที่และระเบียบการสอบ
วันที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ https://m-society.thaijobjob.com/ ในวันที่ 8 มี.ค. 61
ตั้งแต่ 12 ก.พ. – 2 มี.ค. 61 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.