กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่ 5 - 27 มีนาคม 2561


ตำแหน่ง
จำนวน
คุณสมบัติเบื้องต้น
1. เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน
2. เจ้าพนักงานจดหมายเหตุปฏิบัติงาน
3. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
4. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
5. นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ
(ประวัติศาสตร์)
6. นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ
7. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
6 อัตรา
1 อัตรา
3 อัตรา
1 อัตรา

1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
• ต้องผ่าน ก.พ.
ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html


วิธีการรับสมัคร สถานที่และระเบียบการสอบ
วันที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตของกรมศิลปากร ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ https://finearts.thaijobjob.com/ ในวันที่ 9 เม.ย. 61
ตั้งแต่ 5 – 27 มี.ค. 61 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.