สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นรับราชการ จำนวน 2 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 26 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 2561


ตำแหน่ง
จำนวน
คุณสมบัติเบื้องต้น
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ(ป.โท)
2 อัตรา
• ต้องผ่าน ก.พ.
ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html


วิธีการรับสมัคร สถานที่และระเบียบการสอบ
วันที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกข้อมูลใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์สำนักงบประมาณ ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ https://bb.job.thai.com/ ในวันที่ 3 เม.ย.  61
ตั้งแต่ 26 ก.พ. – 19 มี.ค. 61 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ
ราชการ #เปิดสอบราชการ #สอบแข่งขัน #สอบบรร

No comments

Powered by Blogger.