มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่ 15 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561


ตำแหน่ง
จำนวน
คุณสมบัติเบื้องต้น
อาจารย์
20   อัตรา
• วุฒิปริญญาเอก
ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

วิธีการรับสมัคร สถานที่และระเบียบการสอบ
วันที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคาร 19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา ตามวันและเวลาที่กำหนด

•  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 200 บาท

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ http://www.rmuti.ac.th/ ในวันที่ 7 มี.ค. 61
ตั้งแต่ 15 ม.ค. – 28 ก.พ. 61 ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ
การ #เปิดสอบราชการ #สอบแข่งขัน #สอบบรรจุ

No comments

Powered by Blogger.