กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2561

ตำแหน่ง
จำนวน
คุณสมบัติเบื้องต้น
1.ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน(ไวโอลิน)
2.ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน(ดับเบิ้ลเบส)
3.คีตศีลปินปฏิบัติงาน(สากล)
4.นางช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
• ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

วิธีการรับสมัคร สถานที่และระเบียบการสอบ
วันที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถขอและยื่นสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่ กรมประชาสัมพันธ์ ซ.อารีย์สัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตามวันและเวลาที่กำหนด

•  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 200 บาท

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ http://www.prd.go.th/ ในวันที่ 15 ก.พ. 61
ตั้งแต่ 23 ม.ค. – 12 ก.พ. 61 ในเวลาราชการ
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ
านราชการ #เปิดสอบราชการ #สอบแข่งขัน #สอบบรรจุ

No comments

Powered by Blogger.