สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 - 21 กุมภาพันธ์ 2561


ตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. นักวิทยาศาสตร์(ด้านการเกษตร)
2. นักวิทยาศาสตร์(ด้านเคมี)
2 อัตรา
3 อัตรา
• ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สถานที่สมัคร วิธีการรับสมัคร
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ https://ocsb.thaijobjob.com/ ในวันที่ 2 มี.ค. 61
ตั้งแต่วันที่ 8 – 21 กุมภาพันธ์ 61 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดที่เป็นทางการ
detail

No comments

Powered by Blogger.