กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 8 อัตรา ตั้งแต่ 15 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2561

ตำแหน่ง
จำนวน
คุณสมบัติ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
8 อัตรา
• ต้องผ่านภาค ก.

ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
วิธีการ สถานที่สมัคร และขั้นตอนการสอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ตามวันและเวลาที่กำหนด

•  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ https://m-culture.job.thai.com/ ในวันที่ 16 ก.พ. 61
ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. – 5 ก.พ. 61 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.