กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ จำนวน 200 อัตรา ตั้งแต่ 26 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2561

ตำแหน่ง
จำนวน
คุณสมบัติเบื้องต้น
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
200 อัตรา
• ต้องผ่าน ก.พ.
ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

วิธีการรับสมัคร สถานที่และระเบียบการสอบ
วันที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตของกรมส่งเสริมการเกษตร ตามวันและเวลาที่กำหนด

•  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ https://doae.thaijobjob.com/ ในวันที่ 22 ก.พ. 61
ตั้งแต่ 26 ม.ค. – 15 ก.พ. 61 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ
นราชการ #เปิดสอบราชการ #สอบแข่งขัน #สอบบรรจุ

No comments

Powered by Blogger.