กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 12 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 18 มกราคม 2561

ตำแหน่ง
จำนวน
คุณสมบัติ
1.นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
2.นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
2 อัตรา
10 อัตรา
• ต้องผ่านภาค ก.

ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
วิธีการ สถานที่สมัคร และขั้นตอนการสอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมส่งเสริมการเกษตร ตามวันและเวลาที่กำหนด

•  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ https://doae.thaijobjob.com/ ในวันที่ 26 ม.ค. 61
ตั้งแต่บัดนี้ – 18 ม.ค. 61 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.