Header Ads

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่ 15 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2561

ตำแหน่ง
จำนวน
คุณสมบัติ
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
1 อัตรา
• ต้องผ่านภาค ก.
• ปริญญาโท
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
วิธีการ สถานที่สมัคร และขั้นตอนการสอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมการขนส่งทางบก ตามวันและเวลาที่กำหนด

•  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com/ ในวันที่ 16 ก.พ. 61
ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. – 8 ก.พ. 61 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ
#งานราชการ #เปิดสอบราชการ #สอบแข่งขัน
Post a Comment
Powered by Blogger.