กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 6 อัตรา ตั้้งแต่ 22 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561

ตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
6 อัตรา
• ต้องผ่าน ก.พ.
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สถานที่สมัคร วิธีการรับสมัคร
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมศุลกากร ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 430 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ http://job.customs.go.th/ ในวันที่ 7 มี.ค. 61
ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม –  9 กุมภาพันธ์ 61 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดที่เป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.