ศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 10 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่ 11 - 31 มกราคม 2561

ตำแหน่ง
จำนวน
คุณสมบัติ
1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
2.นักจิตวิทยาปฏิบัติการ
3.บรรณารักษณ์ปฏิบัติการ
4.นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
5.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
2 อัตรา
2 อัตรา
3 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
• ผ่านภาค ก. หรือไม่ก็ได้

ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

วิธีการ สถานที่สมัคร และขั้นตอนการสอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงานศาลยุติธรรม ตามวันและเวลาที่กำหนด

•  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 450 บาท

 ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ https://op.thaijobjob.com/
ตั้งแต่วันที่ 11 – 31 ม.ค. 61 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.