กรมบัญชีกลาง ประกาศรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 5 ตำแหน่ง 28 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่ 8 - 26 มกราคม 2561

ตำแหน่ง
จำนวน
คุณสมบัติ
1.นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
3.เจ้พานักงานการคลังปฏิบัติงาน
4.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
5.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
10 อัตรา
1 อัตรา
10 อัตรา
2 อัตรา
5 อัตรา
• ต้องผ่านภาค ก.

ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
วิธีการ สถานที่สมัคร และขั้นตอนการสอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมบัญชีกลาง ตามวันและเวลาที่กำหนด

•  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ https://cgd.thaijobjob.com/ ในวันที่ 12 ก.พ. 61
ตั้งแต่วันที่ 8 – 26 ม.ค. 61 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.