กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสอบข้าราชการจำนวน 10 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่ 25 ธันวาคม 2560 - 16 มกราคม 2561

ตำแหน่ง
จำนวน
คุณสมบัติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
10 อัตรา
• ต้องผ่านภาค ก.
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
วิธีการ สถานที่สมัคร และขั้นตอนการสอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ตามวันและเวลาที่กำหนด

•  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ https://mfa.thaijobjob.com/ ในวันที่ 19 ม.ค. 61
ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 60 – 16 ม.ค. 61 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.