ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 จำนวน 32,369 คน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศผลสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560

No comments

Powered by Blogger.