สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 8 ม.ค. 61

ตำแหน่ง
จำนวน
คุณสมบัติ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
50 อัตรา
• ไม่ต้องผ่านภาค ก.
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
วิธีการ สถานที่สมัคร และขั้นตอนการสอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ.ร. ตามวันและเวลาที่กำหนด

•  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 2,850 บาท

 ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ https://opdc.thaijobjob.com/ ในวันที่ 22 ม.ค. 61
ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. 60 – 8 ม.ค. 61 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.