กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครสอบข้าราชการ จำนวน 29 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2560

ตำแหน่ง
จำนวน
คุณสมบัติ
1. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
3. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
14 อัตรา
13 อัตรา
2 อัตรา
• ต้องผ่านภาค ก.
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
วิธีการ สถานที่สมัคร และขั้นตอนการสอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ตามวันและเวลาที่กำหนด

•  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 430 บาท

 ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ https://moph.thaijobjob.com/ ในวันที่ 19 ธ.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.  – 12 ธ.ค. 61 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.