กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 11 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ธันวาคม 2560

ตำแหน่ง
จำนวน
คุณสมบัติ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
11 อัตรา
• ต้องผ่านภาค ก.
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
วิธีการ สถานที่สมัคร และขั้นตอนการสอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามวันและเวลาที่กำหนด

•  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ https://m-society.thaijobjob.com/ ในวันที่ 4 ม.ค. 61
ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ธ.ค. 60 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.