กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 26 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2560

ตำแหน่ง
จำนวน
คุณสมบัติ
1. นิติกรปฏิบัติการ
2. นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร
ปฏิบัติการ (กลุ่มวิศวกรรม)
3. นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร
ปฏิบัติการ (กลุ่มฟิสิกส์)
4. นักวิชการตรวจสอบสิทธิบัตร
ปฏิบัติการ (กลุ่มเคมีเทคนิค)
5. นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร
ปฏิบัติการ (กลุ่มเภสัชภัณฑ์)
6. นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร
ปฏิบัติการ (กลุ่มฟิสิกส์)
7. นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร
ปฏิบัติการ (กลุ่มไฟฟ้า)
8. นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร
ปฏิบัติการ (กลุ่มปิโตรเคมี)
9. นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร
ปฏิบัติการ (กลุ่มเภสัชภัณฑ์)
10. นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร
ปฏิบัติการ (กลุ่มออกแบบผลิตภัณฑ์)
11. นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
12. นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
(ด้านการต่างประเทศ)
1 อัตรา

2 อัตรา

2 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

2 อัตรา

4 อัตรา

4 อัตรา

2 อัตรา

1 อัตรา
5 อัตรา

1 อัตรา
• ต้องผ่านภาค ก.
• ตำแหน่งที่ 1 – 5 ป.โท
• ตำแหน่งที่ 6 – 12 ป.ตรี
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
วิธีการ สถานที่สมัคร และขั้นตอนการสอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ https://ipthailand.thaijobjob.com/ ในวันที่ 27 ธ.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 24  พ.ย. – 19 ธ.ค. 60 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.