กรมประมง เปิดสอบข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน จำนวน 50 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2560

ตำแหน่ง
จำนวน
คุณสมบัติ
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
50 อัตรา
• ต้องผ่านภาค ก.
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
วิธีการ สถานที่สมัคร และขั้นตอนการสอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมประมง ตามวันและเวลาที่กำหนด

•  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ https://fisheries.thaijobjob.com ในวันที่ 18 ธ.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.  – 7 ธ.ค. 61 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.