กระทรวงพลังงาน ประกาศรับสมัครสอบข้าราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2560

ตำแหน่ง
จำนวน
คุณสมบัติ
1. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
2. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
3. วิศวกรปฏิบัติการ
4. นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ
5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา

1 อัตรา
• ต้องผ่านภาค ก.
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
วิธีการ สถานที่สมัคร และขั้นตอนการสอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ตามวันและเวลาที่กำหนด

•  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ https://energy.thaijobjob.com/ ในวันที่ 27 ธ.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 23  พ.ย. – 15 ธ.ค. 60 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.