กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการตำแหน่งนักผังเมืองปฏิบัติการ และสถาปนิกปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2560

ตำแหน่ง
จำนวน
คุณสมบัติ
1. นักผังเมืองปฏิบัติการ
2. สถาปนิกปฏิบัติการ
1 อัตรา
1 อัตรา
• ไม่ต้องผ่านภาค ก.
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
วิธีการ สถานที่สมัคร และขั้นตอนการสอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท

 ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ https://dpt.thaijobjob.com/ ในวันที่ 15 ธ.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.  – 6 ธ.ค. 61 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.