กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ 6 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 พฤศจิกายน 2560

ตำแหน่ง
จำนวน
คุณสมบัติ
1. นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ
2. เภสัชกรปฏิบัติการ
3. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
4 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
• ไม่ต้องผ่าน ก.พ.


ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
วิธีการ สถานที่สมัคร และขั้นตอนการสอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามวันและเวลาที่กำหนด

•  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท

 ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ https://dmsc.thaijobjob.com/ ในวันที่ 30 พ.ย. 60
ตั้งแต่วันที่ 20 – 24   พ.ย. 60 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.