กรมการแพทย์ เปิดสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการ จำนวน 63 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่ 20 - 24 พฤศจิกายน 2560

ตำแหน่ง
จำนวน
คุณสมบัติ
ดูในประกาศแนบท้าย
63 อัตรา
• ไม่ต้องผ่านภาค ก.
• ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
วิธีการ สถานที่สมัคร และขั้นตอนการสอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมการแพทย์ ตามวันและเวลาที่กำหนด

•  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท

 ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ https://dms.job.thai.com/ ในวันที่ 27 ธ.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 20 – 24  พ.ย. 60 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.