กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบข้าราชการ 18 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 7 - 28 ธันวาคม 2560

ตำแหน่ง
จำนวน
คุณสมบัติ
1.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
2.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
3.นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน(สำรวจ/โยธา)
4.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(ภาษาอังกฤษ)
5.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
6.วิศวกรปฏิบัติการ(เครื่องกล)
7.วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
8.นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
2 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา

1 อัตรา
4 อัตรา
5 อัตรา
3 อัตรา
1 อัตรา
• ต้องผ่านภาค ก.
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
วิธีการ สถานที่สมัคร และขั้นตอนการสอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามวันและเวลาที่กำหนด

•  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 380 บาท

 ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ https://dede.thaijobjob.com/ ในวันที่ 22 ม.ค. 61
ตั้งแต่วันที่ 7 - 28 ธ.ค. 60 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.