กรมยุทศึกษาทหารบก เปิดสอบบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการสัญญาบัตร 152 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2560

ตำแหน่ง
จำนวน
คุณสมบัติ
นายทหารสัญญาบัตร
152 อัตรา
• เพศชาย/หญิง
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
วิธีการ สถานที่สมัคร และขั้นตอนการสอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมยุทธศึกษาทหารบก ตามวันและเวลาที่กำหนด

•  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ https://atc-rta.thaijobjob.com/
ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. – 5 ธ.ค. 60 ในวันหยุดราชการ
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.