สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 10 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9 - 29 พฤศจิกายน 2560

ตำแหน่ง
จำนวน
คุณสมบัติ
1. นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ป.โท)
10 อัตรา
• ต้องผ่านภาค ก.
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
วิธีการ สถานที่สมัคร และขั้นตอนการสอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ตามวันและเวลาที่กำหนด

•  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ https://tpso.thaijobjob.com/ ในวันที่ 8 ธ.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 9 – 29 พ.ย. 60 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.