สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประกาศรับสมัครสอบข้าราชการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่ 1 - 28 พฤศจิกายน 2560ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์)
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(ด้านประสานงานการเมือง)
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(ด้านพิธีการ)
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

2 อัตรา

3 อัตรา

1 อัตรา
1 อัตรา
ต้องผ่านภาค ก.
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดขั้นตอนการดำเนินการสอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://thaigov.job.thai.com/ ในวันที่ 13 ธ.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 1 – 28  พ.ย. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

No comments

Powered by Blogger.