ศอ.บต. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2560ตำแหน่ง
จำนวน
คุณสมบัติ
1. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
3. นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
4. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
5. นิติกรปฏิบัติการ
6. เศรษฐกรปฏิบัติการ
7. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
4 อัตรา
3 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
3 อัตรา
• ต้องผ่านภาค ก.

ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
วิธีการ สถานที่สมัคร และขั้นตอนการสอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามวันและเวลาที่กำหนด

•  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ https://sbpac.thaijobjob.com/ ในวันที่ 28 ธ.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. – 14 ธ.ค. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.