สศช. ประกาศรับสมัครสอบข้าราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 16 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 พฤศจิกายน 2560ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(ป.ตรี)
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(ป.โท)
3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
4. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ

5 อัตรา

5 อัตรา

5 อัตรา
1 อัตรา
ต้องผ่านภาค ก.
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดขั้นตอนการดำเนินการสอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามวันและเวลาที่กำหนด

•  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://nesdb.thaijobjob.com/ ในวันที่ 14 ธ.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 1 – 24  พ.ย. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

No comments

Powered by Blogger.