สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ จำนวน 13 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 2 - 23 พฤศจิกายน 2560

ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. เศรษฐกรปฏิบัติการ (ป.โท)
2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
11 อัตรา
2 อัตรา
ต้องผ่านภาค ก.
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดขั้นตอนการดำเนินการสอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ตามวันและเวลาที่กำหนด

•  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ https://fpo.thaijobjob.com/ ในวันที่ 28 พ.ย. 60
ตั้งแต่วันที่ 2 – 23 พ.ย. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดเป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

No comments

Powered by Blogger.