Header Ads

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบราชการ จำนวน 213 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 7 - 27 พฤศจิกายน 2560ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ
2. นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (ปวช.)
3. นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (ชายแดนใต้)
4. นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (ปวส.)
5. นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (ชายแดนใต้)
6 อัตรา
64 อัตรา
5 อัตรา
129 อัตรา
9 อัตรา
ต้องผ่านภาค ก.
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดขั้นตอนการดำเนินการสอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมที่ดิน ตามวันและเวลาที่กำหนด

•  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://dol.thaijobjob.com/ ในวันที่ 7 ธ.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 7 – 27 พ.ย. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดเป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
Post a Comment
Powered by Blogger.