กรมทางหลวง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2560ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
2. นิติกรปฏิบัติการ
3. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
1 อัตรา
2 อัตรา
2 อัตรา
ต้องผ่านภาค ก.
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดขั้นตอนการดำเนินการสอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมทางหลวง ตามวันและเวลาที่กำหนด

•  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://doh.thaijobjob.com/ ในวันที่ 20 พ.ย. 60
ตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. – 10 พ.ย. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดเป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

No comments

Powered by Blogger.