กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครพนักงานราชการ 130 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2560

ตำแหน่ง
จำนวน
คุณสมบัติ
ตำแหน่งที่รับสมัครปรากฏตามเอกสารแนบ
130 อัตรา
• ไม่ต้องผ่านภาค ก.

ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
วิธีการ สถานที่สมัคร และขั้นตอนการสอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามวันและเวลาที่กำหนด

•  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ https://dnp.job.thai.com/ ในวันที่ 8 พ.ย. 60
ตั้งแต่วันที่วันนี้ – 31 ต.ค. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.