กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการ 2 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2560

ตำแหน่ง
จำนวน
คุณสมบัติ
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
2 อัตรา
• ต้องผ่านภาค ก.
• วุฒิ ปวส.
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
วิธีการ สถานที่สมัคร และขั้นตอนการสอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมปศุสัตว์ ตามวันและเวลาที่กำหนด

•  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 430 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ https://dld.thaijobjob.com/ ในวันที่ 22 พ.ย. 60
ตั้งแต่วันที่วันนี้ – 17 พ.ย. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.