กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 75 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 พฤศจิกายน 2560

ตำแหน่ง
จำนวน
คุณสมบัติ
1. นักวิชาการส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติการ
2. นักวิชาการส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติการ
(จังหวัดชายแดนภาคใต้)
3. นิติกรปฏิบัติการ
4. นิติกรปฏิบัติการ
(จังหวัดชายแดนภาคใต้)
49 อัตรา

1 อัตรา
24 อัตรา

1 อัตรา
• ต้องผ่านภาค ก.

ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
วิธีการ สถานที่สมัคร และขั้นตอนการสอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามวันและเวลาที่กำหนด

•  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ https://cpd.thaijobjob.com/ ในวันที่ 7 ธ.ค. 60
ตั้งแต่วันที่  1 – 21 พ.ย. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.