กรมราชทัณฑ์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุข้าราชการ จำนวน 18 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 6 - 19 พฤศจิกายน 2560ตำแหน่ง
จำนวน
คุณสมบัติ
1. นายแพทย์ปฏิบัติการ
2. ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
3. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
4. นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
5. เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน
2 อัตรา
1 อัตรา
12 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
• ไม่ต้องผ่านภาค ก.
• มีใบประกอบวิชาชีพแพทย์
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
วิธีการ สถานที่สมัคร และขั้นตอนการสอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมราชทัณฑ์ ตามวันและเวลาที่กำหนด

•  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ https://correct.thaijobjob.com/
ตั้งแต่วันที่ 6 – 19 พ.ย. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.