สำนักงบประมาณ ประกาศรับสมัครสอบเป็นข้าราชการ จำนวน 12 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 6 - 24 พฤศจิกายน 2560ตำแหน่ง
จำนวน
คุณสมบัติ
1. นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ
(ปริญญาโท)
2. นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ
(ปริญญาตรี)

8 อัตรา

4 อัตรา
• ต้องผ่านภาค ก.
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
วิธีการ สถานที่สมัคร และขั้นตอนการสอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงบประมาณ ตามวันและเวลาที่กำหนด

•  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ https://bb.thaijobjob.com/ ในวันที่ 7 ธ.ค. 60
ตั้งแต่วันที่  6 – 24 พ.ย. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.