กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2560

No comments

Powered by Blogger.