กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 11 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน - 2 ตุลาคม 2560ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
2. นักวิชาการฝึกอบรมและวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพลศึกษา)
3. นักวิชาการฝึกอบรมและวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างเชื่อม-โลหะ)
4. นักวิชาการฝึกอบรมและวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพ่อบ้าน)
6 อัตรา

3 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา
ต้องผ่านภาค ก.
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดขั้นตอนการดำเนินการสอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://djop.thaijobjob.com/ ในวันที่ 16 ต.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย. – 2 ต.ค. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


รายละเอียดเป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

No comments

Powered by Blogger.