ศาลปกครอง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลปกครองปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน - 4 ตุลาคม 2560ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
เจ้าพนักงานศาลปกครองปฏิบัติการ
(ด้านกฎหมาย)
15 อัตรา


ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. หรือของศาลปกครอง
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดขั้นตอนการดำเนินการสอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงานศาลปกครอง ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 430 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://admincourt.thaijobjob.com/ ในวันที่ 18 ต.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย. – 4 ต.ค. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


รายละเอียดเป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

No comments

Powered by Blogger.