สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2560 จำนวน 790 อัตรา (ชั้นสัญญาบัตร 150 อัตรา ชั้นประทวน 640 อัตรา) ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 กันยายน 2560

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2560 จำนวน 790 อัตรา (ชั้นสัญญาบัตร 150 อัตรา ชั้นประทวน 640 อัตรา)

    กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.)
    สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
    สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.)
    สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)

No comments

Powered by Blogger.