Header Ads

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
8 อัตรา
ต้องผ่าน ก.พ.
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดขั้นตอนการดำเนินการสอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 430 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://nso.thaijobjob.com/ ในวันที่ 15 ก.ย. 60
ตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค. - 15 ก.ย. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


รายละเอียดเป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

Post a Comment
Powered by Blogger.