กรมป่าไม้ รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 32 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 กันยายน 2560ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. เจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน
2. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
19 อัตรา
13 อัตรา
ต้องผ่าน ก.พ.
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดขั้นตอนการดำเนินการสอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมป่าไม้ ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://forest.job.thai.com/ ในวันที่ 6 ต.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 ก.ย. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


รายละเอียดเป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

No comments

Powered by Blogger.