กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 กรกฎาคม 2560ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. นิติกร
2. นายช่างรังวัด

10 อัตรา
10 อัตรา
ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
บรรจุส่วนกลางและภูมิภาค
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สนใจลงโฆษณาตำแหน่งนี้ ราคาพิเศษ 500 บาท/เดือน ไม่สุ่ม คลิกที่นี่
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดขั้นตอนการดำเนินการสอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://www.dmcr.go.th/ ในวันที่ 19 ก.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 12 – 18 ก.ค. 60
ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียดเป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

No comments

Powered by Blogger.